Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Przełożenie magistrali sieci ciepłowniczej „Ł” na trasę przebiegającą w pasie drogowym projektowanej ul. Czerniakowskiej Bis

Przełożenie magistrali sieci ciepłowniczej „Ł” na trasę przebiegającą w pasie drogowym projektowanej ul. Czerniakowskiej Bis

  Drukuj
 

Warszawa, 05.02.2010r.


UD-IV-WOŚ-B-DBA-76242-30-3-09


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowaniaZgodnie z art. 61 § 4 K.p.a. Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Sun Resort Sp. z o.o. złożony za pośrednictwem B&G Sp. z o.o. w dniu 03.12.2009r., uzupełniony ostatecznie w dniu 26.01.2010r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „przełożeniu magistrali sieci ciepłowniczej „Ł” na trasę przebiegającą w pasie drogowym projektowanej ul. Czerniakowskiej Bis w Warszawie na gruncie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 16/2 z obrębu 1-07-06, nr 1, 3, 2/2, 2/3, 2/12 z obrębu 1-07-14, nr 5/2, 5/3, 6/2, 18/2 z obrębu 1-7-11, nr 1/ 2, 2/2, 30/2, 32/2, 31/2, 30/1, 33/2, 34/4, 35/2, 36/2, 37/4, 37/7, 38/2, 39/2, 40/2, 41/2, 42/2, 43/2, 44/2, 45/2, 46/2, 47/2, 48/2, 49/4, 50/2, 51/2, 52/2, 53/2, 54/2, 56/2, 57/2, 58/2, 59/2, 60/2, 61/2, 62/2, 63/2, 66/2, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79/1, 79/2, 85, 71, 86, 66/1, 63/1, 62/1, 61/1, 60/1, 59/1, 58/1, 57/1, 56/1, 54/1, 53/1, 52/1, 51/1, 50/1, 49/3, 48/1, 47/1, 46/1, 45/1, 44/1, 43/1, 42/1, 41/1, 40/1, 39/1, 38/1, 37/6, 37/3, 36/1, 35/1, 34/3, 33/1, 2/1, 1/1, 64/4, 65/1 z obrębu 1-07-15, nr 21/1, 30/1, 31/1, 31/2, 33, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 39, 47 z obrębu 1-07-16 nr 1, 3/7, 3/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 17 z obrębu 1-05-04 nr 39, 36, 37, 38, 35, 33, 34, 28, 27, 50, 26/5, 31, 32, 40 z obrębu 1-05-05, nr 1, 4, 3/8, 3/9, 6, 9/1, 14/1, 16, 7 z obrębu 1-05-06 w Dzielnicy Mokotów.
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów Urzędu m.st. Warszawy, ul. Wiktorska 91a, pok. 407 (tel. 844 15 32), w godzinach pracy Urzędu tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 16.
Postępowanie prowadzi Dominik Babski.
Informuje się jednocześnie, iż zgodnie z art. 35 § 3 K.p.a. załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej (taką jest omawiane postępowanie w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia) powinno nastąpić nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty wszczęcia postępowania. W myśl § 5 ww. art. do terminu tego nie wlicza się przewidzianych w przepisach prawa czynności organu. W omawianej sprawie czynnościami tymi jest pozyskanie opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz pozyskanie postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a w przypadku postępowania z udziałem społeczeństwa 21 dniowy termin na składanie uwag i wniosków.


z up. Prezydenta
Naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska
dla Dzielnicy Mokotów

/------/
Krzysztof Górnicki

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 11-02-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 11-02-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 11-02-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 12-02-2010
Liczba odwiedzin: 778
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe