Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa trzech budynków biurowych przy ul. Łopuszańskiej.

Budowa trzech budynków biurowych przy ul. Łopuszańskiej.

  Drukuj
 

Warszawa, 03.02.2010r.


OŚ-IV-MDA-76242-29-17-09


ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz z art. 49 Kpa Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że Prezydent m.st. Warszawy postanowieniem Nr 23/OŚ/2010 z dnia 29 stycznia 2010r., odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 budynków biurowych oraz adaptacji i modernizacji jednego istniejącego budynku, z funkcją towarzyszącą oraz niezbędną infrastrukturą i parkingami na działkach ew. nr 134/2, 135/1, 135/2, 136/1, 136/2, 245, 246, 252 obręb 2-05-01 przy ul. Łopuszańskiej 22
w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, tel. 257 92 77, w godzinach pracy Urzędu tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu 8.00 - 16.00.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Jacek Lolo

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 05-02-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 05-02-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 05-02-2010
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-02-2010
Liczba odwiedzin: 722
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe