Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Kruczkowskiego 2

Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Kruczkowskiego 2

  Drukuj
 

Warszawa, 19.11.2010 r.
OŚ-IV-UI-MDA-76242-28-70-09


ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz z art. 49 Kpa zawiadamiam, że zostało wydane postanowienie Nr 300/OŚ/2010 z dnia 18.11.2010r. znak: OŚ-IV-UI-MDA-76242-28-66-09 wyjaśniające treść decyzji Nr 860/OŚ/2010 z dnia 12.10.2010r., znak: OŚ-IV-UI-MDA-76242-28-60-09, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługowo-biurową i garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną oraz wjazdami „POWIŚLE PARK” na działkach ew. nr 20/2, 20/3, 20/5 obręb 5-06-02 przy ul. Kruczkowskiego 2 w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, tel. 257 92 77, w godzinach pracy Urzędu tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu 8.00 - 16.00.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 25-11-2010
Aktualizujący Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 25-11-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 26-11-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-11-2010
Liczba odwiedzin: 686
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe