Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Modernizacja ul. Pileckiego.

Modernizacja ul. Pileckiego.

  Drukuj
 

Warszawa, 22.06.2010r.


OŚ-IV-DSZ-76242-28-49-09


ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji ul. Pileckiego na odcinku ul. Roentgena – ul. Płaskowickiej w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2010r., znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-BP-6613-19/10, uzgodnił realizację ww. przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji,
- Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie, pismem z dnia 10 czerwca 2010r., znak: ZNS.7170-125-2/10.PN, wyraził opinię co do warunków realizacji przedsięwzięcia jw.
Strony mogą zapoznawać się z ww. dokumentami w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki, środy i piątki w godz. 08.00 – 16.00.


z up. Prezydenta
Naczelnik
Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych i Ochrony Powietrza Atmosferycznego

/------/
Jacek Lolo

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 22-06-2010
Aktualizujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-07-2010
Zatwierdzający Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-07-2010
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-07-2010
Liczba odwiedzin: 649
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe