Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul.Skarbka Gór.

Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul.Skarbka Gór.

  Drukuj
 

Warszawa, 7.04.2010r.


OŚ-IV-JFI-76242-25-92-08


ZAWIADOMIENIEZgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że Prezydent m.st. Warszawy pismem z dnia 6.04.2010r., znak: OŚ-IV-JFI-76242-25-90-08, przekazał do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie odwołania wraz z aktami sprawy od decyzji Prezydenta m.st. Warszawy Nr 124/OŚ/2010 z dnia 12.02.2010r., znak: OŚ-IV-JFI-76242-25-68-08, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych i handlowo-usługowych z parkingami podziemnymi i naziemnymi, drogami i infrastrukturą techniczną, przy ul. Skarbka z Gór w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, którego Inwestorem jest Dom Development S.A.
Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznawać się z ww. pismem w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 415, w poniedziałki, środy i piątki, w godz. 8.00 - 16.00.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 14-04-2010
Aktualizujący Paulina Jabłońska 14-04-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 14-04-2010
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-04-2010
Liczba odwiedzin: 710
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe