Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy ul.Skarbka z Gór.

Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy ul.Skarbka z Gór.

  Drukuj
 

Warszawa, 10.12.2010r.


OŚ-IV-UII-JFI-76242-25-100-08


ZAWIADOMIENIEZgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa zawiadamiam, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie decyzją z dnia 9.08.2010r., znak: KOC/1597/Oś/10, sprostowaną postanowieniem z dnia 15.09.2010r., znak: KOC/4174/Oś/10 oraz postanowieniem z dnia 28.09.2010r., znak: KOC/4938/Oś/10, umorzyło postępowanie odwoławcze w sprawie odwołań wniesionych od decyzji Prezydenta m.st. Warszawy Nr 124/OŚ/2010 z dnia 12.02.2010r., znak: OŚ-IV-JFI-76242-25-68-08, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych i handlowo-usługowych z parkingami podziemnymi i naziemnymi, drogami i infrastrukturą techniczną, przy ul. Skarbka z Gór w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
Ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie przy piśmiez dnia 10.11.2010r., zwróciło akta administracyjne dotyczące przedmiotowego postępowania.

Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 415, w poniedziałki, środy i piątki, w godz. 8.00 – 16.00.


z up. Prezydenta
Naczelnik
Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych i Ochrony Powietrza Atmosferycznego

/------/
Jacek Lolo

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 10-12-2010
Aktualizujący Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 10-12-2010
Zatwierdzający Lisicki Paweł (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 27-12-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 27-12-2010
Liczba odwiedzin: 603
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe