Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Adaptacja przestrzeni publicznej na cele edukacyjno-społeczne.

Adaptacja przestrzeni publicznej na cele edukacyjno-społeczne.

  Drukuj
 

Warszawa, 22.04.2010.


OŚ-IV-IKU/EMA-76242-24- 28 -09


ZAWIADOMIENIEZgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 K.p.a., Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że Prezydent m. st. Warszawy decyzją Nr 289/OŚ/2010 z dnia 15.04.2010r., znak: OŚ-IV-IKU/EMA-76242-24-24-09 stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Prace związane z adaptacją, przebudową, budową oraz remontem przestrzeni użyteczności publicznej wraz z przyległym otoczeniem na cele edukacyjno-społeczne, w osiedlach Targówek i Generalska m.st. Warszawy”.
Strony mogą zapoznawać się z ww. decyzją w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, w godzinach pracy Urzędu tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Magdalena Toczydłowska

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 22-04-2010
Aktualizujący Paulina Jabłońska 22-04-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 22-04-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-04-2010
Liczba odwiedzin: 659
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe