Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Przebudowa ul. Chełmskiej.

Przebudowa ul. Chełmskiej.

  Drukuj
 

Warszawa, 30.07.2010r.


OŚ-IV-DSZ-76242-24-19-10


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Warszawie
ul. H. Sienkiewicza 3
00-015 WarszawaZgodnie z:
- art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
- § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn.zm.),
Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zwraca się z prośbą o uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Chełmskiej oraz budowie ronda na skrzyżowaniu ul. Chełmskiej i Polkowskiej w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zgodnie z art. 77 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) tut. Biuro przedkłada:
- wniosek Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27 stycznia 2010r.,
- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
oraz informuje, iż teren, na którym planowana jest realizacja ww. przedsięwzięcia, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Jednocześnie informujemy, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20. W związku z tym w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 Kpa.


z up. Prezydenta
Naczelnik
Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych i Ochrony Powietrza Atmosferycznego

/------/
Jacek Lolo

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 02-08-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 02-08-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 03-08-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-08-2010
Liczba odwiedzin: 597
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe