Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej przy ul.Nowoursynowskiej.

Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej przy ul.Nowoursynowskiej.

  Drukuj
 

Warszawa, 29 STY. 2010.


OŚ-IV-ZKO/BGR-76242-2-26-09


INFORMACJA
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoZgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje,o wszczęciu postępowania na wniosek KAMALA Sp. z o.o. z dnia 4 lutego 2009r.,w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W ramach postępowania przystępuje się do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie garaży dla nie mniej niż 300 samochodów osobowych realizowanego w ramach budowy zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z handlem, usługami i częścią biurową, w tym zagospodarowaniu istniejącej fosy i wałów fortu na ogólnodostępne tereny sportu i rekreacji, wypoczynku i zieleni miejskiej, rewaloryzacji istniejących koszar na handel i usługi, na działkach ew. nr 4/2, 4/19, 4/20, 4/21, 4/23, 4/22, 4/24, 5 i 13 obręb 1-10-03 przy ul. Nowoursynowskiej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
Przedmiotem decyzji, która ma zostać wydana w sprawie jest ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla wyżej opisanego przedsięwzięcia.
Organem właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnienia jest:
-ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzi – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie,
-ze względu na ochronę środowiska i obszaru Natura 2000 - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.
W związku z powyższym, zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem oraz składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni, tj. od dnia 3 lutego 2010r. do dnia 24 lutego 2010r., w siedzibie Biura, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. 414, w godzinach pracy Urzędu tj. 8.00 – 16.00.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Prezydent m. st. Warszawy.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 01-02-2010
Aktualizujący Paulina Jabłońska 01-02-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 01-02-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-02-2010
Liczba odwiedzin: 772
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe