Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa drogi publicznej w Dz. Mokotów

Budowa drogi publicznej w Dz. Mokotów

  Drukuj
 

Warszawa, 29.10.2010r.
OŚ-IV-ZKO/SPA-76242-20-91-08
ZAWIADOMIENIEZgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.), w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa, zawiadamiam, że decyzją Nr 917/OŚ/2010 z dnia 26 października 2010r., znak: OŚ-IV-ZKO/SPA-76242-20-88-08 zostało umorzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej wraz z przebudową i budową instalacji do przesyłu gazu, instalacji do przesyłu pary wodnej lub ciepłej wody, rurociągów wodociągowych magistralnych do przesyłania wody oraz kanałów zbiorczych przeznaczonych do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych, w ramach budowy ul. Czerniakowskiej-Bis na odcinku od ul. Czerniakowskiej do ul. Augustówka oraz ul. Augustówka na odcinku od ul. Antoniewskiej do ul. Powsińskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, tel. 257 92 77, w godzinach pracy Urzędu tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 03-11-2010
Aktualizujący Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 03-11-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 05-11-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-11-2010
Liczba odwiedzin: 675
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe