Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa ul. Czerniakowskiej-Bis.

Budowa ul. Czerniakowskiej-Bis.

  Drukuj
 

Warszawa, 12.07.2010r.


OŚ-IV-ZKO/SPA-76242-20-75-08


INFORMACJA

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w związku z art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.), Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy ponownie informuje, że zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie dane o wniosku miasta stołecznego Warszawy złożonym w dniu 1 lutego 2008r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej wraz z przebudową i budową instalacji do przesyłu gazu, sieci ciepłowniczej w tym instalacji do przesyłu pary wodnej i ciepłej wody, rurociągów służących do przesyłu wody oraz sieci kanalizacyjnej realizowanej w ramach budowy ul. Czerniakowskiej-Bis na odcinku od ul. Czerniakowskiej do ul. Augustówka oraz ul. Augustówka na odcinku od ul. Antoniewskiej do ul. Powsińskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, który wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko został wyłożony do wglądu. W związku z powyższym, zainteresowani mogą zapoznać się z ww. dokumentami oraz składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni, tj. od dnia 20.07.2010r. do dnia 10.08.2010r., w siedzibie Biura, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. 414, w godzinach pracy Biura, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 12-07-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 12-07-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 14-07-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-07-2010
Liczba odwiedzin: 683
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe