Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa ul. Nowobukowińskiej w Dz. Mokotów

Budowa ul. Nowobukowińskiej w Dz. Mokotów

  Drukuj
 

Warszawa, 18.11.2010 r.
OŚ-IV-UII-MRA-76242-184-9-10
Państwowy Wojewódzki Inspektor
Sanitarny w Warszawie
ul. Żelazna 79
00-875 WarszawaZgodnie z:
- art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
- art. 12 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.),
-§ 3 ust. 1 pkt 34, pkt 56, pkt 57, pkt 63, pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),
-§ 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), zwracam się z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Nowobukowińskiej (III etap K.E.N.) na odcinku od ul. Domaniewskiej do al. Wilanowskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
Zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) przedkładam:
- wniosek Inwestora o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 525/OŚ/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r., znak: OS-IV-JLO-76242-14-51-08, ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Nowobukowińskiej (III etap K.E.N.), na odcinku od ul. Domaniewskiej do al. Wilanowskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy,
- kartę informacyjną przedsięwzięcia,
oraz informuję, iż teren, na którym planowana jest realizacja ww. przedsięwzięcia, jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego, uchwalonym uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LXXVII/2422/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r.
Ponadto informuję, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20. W związku z tym w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 Kpa.z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Magdalena Sieradzka

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 25-11-2010
Aktualizujący Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 25-11-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 26-11-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-11-2010
Liczba odwiedzin: 660
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe