Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Rozbudowa kanalizacji ścieków przemysłowych przy ul. Bohaterów Warszawy.

Rozbudowa kanalizacji ścieków przemysłowych przy ul. Bohaterów Warszawy.

  Drukuj
 

Warszawa, 25.05.2010r.


OŚ-IV-DSZ-76242-18-47-09


ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie kanalizacji ścieków przemysłowych wraz z budową zbiornika uśredniającego oraz przebudowie części budynku administracyjnego na cele instalacji urządzeń podczyszczających ścieki przemysłowe w zakładzie ORIFLAME PRODUCTS POLAND Sp. z o.o. przy ul. Bohaterów Warszawy 2 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2010r., znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-UW-6613-322/09, uzgodnił realizację ww. przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji.
Strony mogą zapoznawać się z ww. postanowieniem w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki, środy i piątki w godz. 08.00 – 16.00.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Magdalena Toczydłowska

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 26-05-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 26-05-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 28-05-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 28-05-2010
Liczba odwiedzin: 665
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe