Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Przebudowa i rozbudowa kanalizacji ścieków przemysłowych przy ul.Bohaterów Warszawy 2.

Przebudowa i rozbudowa kanalizacji ścieków przemysłowych przy ul.Bohaterów Warszawy 2.

  Drukuj
 

Warszawa,22.04.2010r.


OŚ-IV-DSZ-76242-18-42-09


INFORMACJA
o przystąpieniu doprzeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoZgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy, informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w ramach którego ponownie przystępuje się do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie kanalizacji ścieków przemysłowych wraz z budową zbiornika uśredniającego oraz przebudowie części budynku administracyjnego na cele instalacji urządzeń podczyszczających ścieki przemysłowe w zakładzie Oriflame Products Poland Sp. z o.o. przy ul. Bohaterów Warszawy 2 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, którego Inwestorem jest Oriflame Products Poland Sp. z o.o.
Przedmiotem decyzji, która ma zostać wydana w sprawie jest ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla wyżej opisanego przedsięwzięcia.
Organem właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnienia jest:
-ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzi – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie,
-ze względu na ochronę środowiska – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.
W związku z powyższym zainteresowane osoby mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni, tj. od dnia 29.04.2010r. do dnia 18.05.2010r., w siedzibie Biura, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. 414, w godzinach pracy Biura, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Prezydent m. st. Warszawy.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Magdalena Toczydłowska

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 23-04-2010
Aktualizujący Paulina Jabłońska 23-04-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 26-04-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-04-2010
Liczba odwiedzin: 644
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe