Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji RPZ Sielce - EC Siekierki.

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji RPZ Sielce - EC Siekierki.

  Drukuj
 

Warszawa, 10.11.2010r.


OŚ-IV-UI-PBO-76242-179-17-10


ZAWIADOMIENIEZgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej 110 kV relacji Rozdzielczy Punkt Zasilania Sielce - Elektrociepłownia Siekierki w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy:
-Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem z dnia z dnia 18.10.2010r., znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-MK-6614-1787/10,
-Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie opinią sanitarną ZNS.7170-1794-1/10.MK z dnia 25.10.2010r.
wyrazili opinie, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki, środy i piątki w godz. 8.00 – 16.00.


z up. Prezydenta
Naczelnik
Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych i Ochrony Powietrza Atmosferycznego

/------/
Jacek Lolo

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 17-11-2010
Aktualizujący Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 17-11-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 18-11-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-11-2010
Liczba odwiedzin: 715
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe