Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa Zespołu Zabudowy Mieszkaniowo-Biurowej przy Al.Rzeczypospolitej.

Budowa Zespołu Zabudowy Mieszkaniowo-Biurowej przy Al.Rzeczypospolitej.

  Drukuj
 

Warszawa, 10.11.2010.


OŚ-IV-UII-EMA-76242-178-7-10


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w m. st. Warszawie
ul. Kochanowskiego 21
01-864 WarszawaZgodnie z:
-art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
-§ 3 ust. 1 pkt 27, pkt 53 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),
zwracam się z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Zespołu Zabudowy Mieszkaniowo - Biurowej zlokalizowanego na dz. ew. nr 99 i 41/19, obręb 1-10-15, przy Al. Rzeczypospolitej i ul Oś. Królewska w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy”.
Zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przedkładam:
-wniosek Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożony w dniu 9.09.2010r.,
-kartę informacyjną przedsięwzięcia,
-wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą nr 405 Rady Gminy Warszawa – Wilanów z dnia 18.01.2001r. (Dz.Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 52 poz. 496 z dnia 27.03.2001r.).
Jednocześnie informuję, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20. W związku z tym w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 Kpa.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Magdalena Sieradzka

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 17-11-2010
Aktualizujący Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 17-11-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 18-11-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-11-2010
Liczba odwiedzin: 682
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe