Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa wielofunkcyjnego biurowo-hotelowo-apartamentowego przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 2

Budowa wielofunkcyjnego biurowo-hotelowo-apartamentowego przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 2

  Drukuj
 

Warszawa, 17.11.2010r.

OŚ-IV-UI-MDA-76242-17-57-09

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz z art. 49 Kpa zawiadamiam, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 21.10.2010r., znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-MK-6613-125/10 uzgodnił realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku wielofunkcyjnego biurowo-hotelowo-apartamentowego o 54 kondygnacjach naziemnych z garażami podziemnymi, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz elementami zagospodarowania terenu i zielenią na działce ew. nr 129 obręb 5-04-08 przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 2 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, tel. 25 79 312, w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki, środy i piątki w godzinach pracy Urzędu 8.00 - 16.00.
z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 26-11-2010
Aktualizujący Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 26-11-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 26-11-2010
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 29-11-2010
Liczba odwiedzin: 635
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe