Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa budynku wielofunkcyjnego przy ul.Wybrzeże Kościuszkowskie.

Budowa budynku wielofunkcyjnego przy ul.Wybrzeże Kościuszkowskie.

  Drukuj
 

Warszawa, 3.08.2010r.


OŚ-IV-MDA-76242-17-47-09


ZAWIADOMIENIEZgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz z art. 49 Kpa Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 30.07.2010r., znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-MK-6613-125/10 ponownie wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku wielofunkcyjnego biurowo-hotelowo-apartamentowego o 54 kondygnacjach naziemnych z garażami podziemnymi, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz elementami zagospodarowania terenu i zielenią na działce ew. nr 129 obręb 5-04-08 przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 2 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, tel. 257 92 77, w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki, środy i piątki w godzinach pracy Urzędu 8.00 - 16.00.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 04-08-2010
Aktualizujący Paulina Jabłońska 04-08-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 04-08-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 04-08-2010
Liczba odwiedzin: 672
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe