Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa Zakładu odzysku odpadów przy ul.Wólczyńskiej 249.

Budowa Zakładu odzysku odpadów przy ul.Wólczyńskiej 249.

  Drukuj
 

Warszawa, 2010-12-07.


OŚ-IV-UII-AOR-76242-174-18-10


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowaniaZgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa zawiadamiam, że zostało wydane postanowienie
Nr 314/OŚ/2010 z dnia 02.12.2010r., znak: OŚ-IV-UII-AOR-76242-174-17-10, w którym stwierdzono konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksowego zakładu odzysku odpadów na działkach ew. nr 64/1, 62/2, 172, 44/3, 44/4, 54/2, 52/1, 50/1, 48/1, 42/1, 40/1, 38/1, 36/1, 34/1, 32/1, 30/1, 28, 29, 23, 24, 25, 22/1, 22/2, 21 obręb 7-11-10 przy ul. Wólczyńskiej 249 na terenie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.
Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznawać się z ww. postanowieniem w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Magdalena Sieradzka

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 07-12-2010
Aktualizujący Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 07-12-2010
Zatwierdzający Lisicki Paweł (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 27-12-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 27-12-2010
Liczba odwiedzin: 667
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe