Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa kompleksowego zakładu przy ul. Wólczyńskiej 249

Budowa kompleksowego zakładu przy ul. Wólczyńskiej 249

  Drukuj
 

Warszawa, 04.11.2010r.OŚ-UII-IV-AOR-76242-174- 14-10
ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksowego zakładu odzysku odpadów na działkach ew. nr 64/1, 62/2, 172, 44/3, 44/4, 54/2, 52/1, 50/1, 48/1, 42/1, 40/1, 38/1, 36/1, 34/1, 32/1, 30/1, 28, 29, 23, 24, 25, 22/1, 22/2, 21 obręb 7-11-10 przy ul. Wólczyńskiej 249 na terenie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem z dnia 15 października 2010r., znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-NL-6614-1752/10,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie pismem z dnia 18 października 2010r., znak: ZNS-7121/189/2010/MŚ, stwierdzili potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki, środy i piątki w godz. 08.00 – 16.00.

z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Magdalena Sieradzka

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 15-11-2010
Aktualizujący Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 15-11-2010
Zatwierdzający Lisicki Paweł (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 15-11-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-11-2010
Liczba odwiedzin: 618
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe