Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa budynku wielofunkcyjnego biurowo-hotelowo-apartamentowego przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie.

Budowa budynku wielofunkcyjnego biurowo-hotelowo-apartamentowego przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie.

  Drukuj
 

Warszawa, 12.04.2010r.


OŚ-IV-MDA-76242-17-28-09


Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Warszawie
ul. Sienkiewicza 3
00-015 WarszawaZgodnie z:
- art. 106 § 1 Kpa,
- art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.),
- § 3 ust. 1 pkt 37, 53 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),
Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zwraca się z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku wielofunkcyjnego biurowo-hotelowo-apartamentowego o wysokości 54 kondygnacji naziemnych z garażami podziemnymi, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz elementami zagospodarowania terenu i zielenią na działce ew. nr 129 obręb 5-04-08 przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 2 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Jednocześnie tut. Biuro informuje, iż teren na którym planowana jest realizacja ww. przedsięwzięcia, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Ponadto informujemy, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20. W związku z tym w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 Kpa.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 15-04-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 15-04-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 16-04-2010
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-04-2010
Liczba odwiedzin: 648
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe