Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Rozbudowa jednostki wytwórczej kotła OP-230 w EC.Siekierki.

Rozbudowa jednostki wytwórczej kotła OP-230 w EC.Siekierki.

  Drukuj
 

Warszawa, 1.01.2007r.


OŚ-IV-UI-BGR-76242-172-6-10


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w m. st. Warszawie
ul. Kochanowskiego 21
01-864 WarszawaZgodnie
-art. 106 § 1 Kpa,
-art. 77 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
-§ 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),
Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zwraca się z prośbą o wydanie opinii co do warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie jednostki wytwórczej kotła OP-230 nr 1, w celu dostosowania do spalania biomasy wraz z budową instalacji do podawania biomasy,w Elektrociepłowni Siekierki przy ul. Augustówka 30 w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Dla terenu, na którym realizowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Jednocześnie informujemy, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20. W związku z tym w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 Kpa.


z up. Prezydenta
Naczelnik
Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych i Ochrony Powietrza Atmosferycznego

/------/
Jacek Lolo

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 04-10-2010
Aktualizujący Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 04-10-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 05-10-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-10-2010
Liczba odwiedzin: 631
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe