Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego w rejonie ul. Kobiałka i ul. Frachtowej.

Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego w rejonie ul. Kobiałka i ul. Frachtowej.

  Drukuj
 

Warszawa, 31.05.2010r.


OŚ-IV-MDA-76242-17-15-09


ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) dla przedsięwzięcia polegającego na przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego „REGATY VII i VIII” z lokalami usługowymi w parterach budynków wraz z miejscami parkingowymi na działkach ew. nr 105/1, 107, 108 i 109, obręb 4-16-02 w rejonie ul. Kobiałka i ul. Frachtowej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy nie jest możliwe w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ww. ustawy, z uwagi na konieczność uzyskania opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.
W związku z powyższym podjęcie dalszych czynności administracyjnych nastąpi niezwłocznie, po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Magdalena Toczydłowska

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 02-06-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 02-06-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 02-06-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-06-2010
Liczba odwiedzin: 693
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe