Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa linii tramwajowej na Tarchomin.

Budowa linii tramwajowej na Tarchomin.

  Drukuj
 

Warszawa, 15.09.2010r.


OŚ-IV-UII-IKU/EMA-76242-16-163-09


ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie pisma Stowarzyszenia „Zielone Mazowsze” z dnia 8.09.2010r., znak: ZM-trasa/2-9/2010 w ślad za pismem Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 8.09.2010r. znak OŚ-IV-IKU/EMA-76242-16-158-09 przekazującym wraz z aktami sprawy odwołania od decyzji Prezydenta m.st. Warszawy Nr 580/OŚ/2010 z dnia 8.07.2010r., znak: OŚ-IV-IKU/EMA-76242-16-145-09, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii tramwajowej na Tarchomin, na odcinku od Trasy Mostu Północnego do pętli tramwajowej Winnica, wraz z rozbudową ul. Światowida, polegającą na dobudowie drugiej jezdni na odcinku od ul. Projektowanej do ul. Dzierzgońskiej oraz budowie dwóch jezdni na odcinku od ul. Dzierzgońskiej do ul. Modlińskiej, w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, w poniedziałki, środy i piątki w godzinach pracy Urzędu tj. 8.00 - 16.00.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 17-09-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 17-09-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 23-09-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-09-2010
Liczba odwiedzin: 648
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe