Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Zbieranie i transport odpadów przy ul. Krakowiaków 68/70

Zbieranie i transport odpadów przy ul. Krakowiaków 68/70

  Drukuj
 

Warszawa, 22.12.2010r.
OŚ-IV-UII-GHP-76242-158- 26-10
ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa, zawiadamiam, że postanowieniem Nr 338/OŚ/2010 z dnia 20.12.2010r., znak: OŚ-IV-UII-GHP-76242-158-25-10 zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i transporcie odpadów, na dz. ew. nr 45 obręb 2-05-03, przy ul. Krakowiaków 68/70 w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznawać się z ww. postanowieniem w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, w poniedziałki, środy i piątki, w godz. 8.00 - 16.00.
z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Magdalena Sieradzka

 
 
Wprowadził Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 28-12-2010
Aktualizujący Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 28-12-2010
Zatwierdzający Lisicki Paweł (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 31-12-2010
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 31-12-2010
Liczba odwiedzin: 725
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe