Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT PW, przy ul. Narbutta 85/87

Budowa Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT PW, przy ul. Narbutta 85/87

  Drukuj
 

Warszawa, 15.11.2010r.


OŚ-IV-UII-GHP-76242-156- 29 -10


ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT PW, przy ul. Narbutta 85/87 w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 10.11.2010r., znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-RK-6614-1561/10, podtrzymał swoją opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zawartą w postanowieniu z dnia 30.09.2010r., znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-RK-6614-1561/10 oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie pismem z dnia 04.11.2010r., znak: ZNS-7121/161-1/2010/MA podtrzymał swoją opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zawartą w piśmie z dnia 06.09.2010r., znak: ZNS/7121/161/2010/MA.
Jednocześnie zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. 8.00 -16.00, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Magdalena Sieradzka

 
 
Wprowadził Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 18-11-2010
Aktualizujący Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 18-11-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 24-11-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 24-11-2010
Liczba odwiedzin: 783
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe