Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Rozbudowa Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii przy Al. Dzieci Polskich.

Rozbudowa Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii przy Al. Dzieci Polskich.

  Drukuj
 

Warszawa, 23.09.2010r.


OS-IV-UII-MRA-76242-153-16-10


Instytut „Pomnik Centrum
Zdrowia Dziecka”
Al. Dzieci Polskich 20
04-730 WarszawaW związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie z dnia 15 września 2010 r., znak: ZNS-7121/164-1/2010/MZ, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy wzywa w trybie art. 50 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego do uzupełnienia wniosku złożonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Blok Operacyjny, OIT I, OIT II, OIT III) oraz budowie lądowiska dla śmigłowców, na dz. ew. nr 99, 55 (obręb 3-11-48), przy Al. Dzieci Polskich 20 w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy o „Kartę informacyjną przedsięwzięcia”, zgodną z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), w trzech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na informatycznym nośniku danych, zawierającą określenie emisji hałasu od operacji startów i lądowań śmigłowców oraz od ewentualnych urządzeń wyposażenia technicznego zainstalowanych na dachu rozbudowywanej Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
W przypadku nieuzupełnienia wniosku w terminie czternastu dni, od daty otrzymania niniejszego pisma, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały. Brak uzupełnienia może stanowić przesłankę do odmowy wydania decyzji środowiskowej.


z up. Prezydenta
Naczelnik
Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych i Ochrony Powietrza Atmosferycznego

/------/
Jacek Lolo

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 24-09-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 24-09-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 24-09-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 24-09-2010
Liczba odwiedzin: 671
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe