Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa budynku biurowego przy ul. Jubilerskiej.

Budowa budynku biurowego przy ul. Jubilerskiej.

  Drukuj
 

Warszawa, 20.08.2010r.


OŚ-IV-GHP-76242-151-6-10


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w m. st. Warszawie
ul. Kochanowskiego 21
01-864 WarszawaZgodnie z:
- art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
- § 3 ust. 1 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),
Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy zwraca się z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowego i 4 budynków technicznych – serwerowni, w ramach projektu CI ATM, na dz. ew. nr 29/5, 29/6, 29/7, 29/8 obręb 3-05-29, przy ul. Jubilerskiej w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy.
Zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tut. Biuro przedkłada:
- wniosek Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożony w dniu 05.08.2010r.,
- kartę informacyjną przedsięwzięcia,
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Jednocześnie informujemy, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20. W związku z tym w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 Kpa.
Ponadto tut. Biuro informuje, że w dniu 27.04.2010r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem znak: RDOŚ-14-WOOS-II-MB-6614-521/10 wyraził opinię, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Innowacji ATM (budynku biurowego i 3 budynków technicznych serwerowni), na dz. ew. nr 29/5, 29/6, 29/7, 29/8 obręb 3-05-29, przy ul. Jubilerskiej 8 w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Magdalena Toczydłowska

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 24-08-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 24-08-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 24-08-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-08-2010
Liczba odwiedzin: 691
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe