Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Konserwacja i remont Pałacu na Wodzie w Muzeum Łazienki Królewskie.

Konserwacja i remont Pałacu na Wodzie w Muzeum Łazienki Królewskie.

  Drukuj
 

Warszawa, 2010-04-15.


OŚ-IV-AOR-76242-15-13-09


INFORMACJA
o wydaniu decyzjiZgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że Prezydent m.st. Warszawy wydał decyzję Nr 276/OŚ/2010 z dnia 12.04.2010r., znak: OŚ-IV-AOR-76242-15-11-09, umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Generalnej konserwacji i remoncie Pałacu na Wodzie w Muzeum Łazienki Królewskie” na działce ew. nr 6/3 obręb 5-06-15 przy ul. Agrykola 1 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, na wniosek Muzeum Łazienki Królewskie Zespół Pałacowo-Ogrodowy złożony w dniu 29.12.2009r.
Ponadto informuje się, że dane o ww. decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.
Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Biura, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. 414, w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 8.00 – 16.00.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 19-04-2010
Aktualizujący Paulina Jabłońska 19-04-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 19-04-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-04-2010
Liczba odwiedzin: 799
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe