Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa budynku biurowego przy ul. Jubilerskiej

Budowa budynku biurowego przy ul. Jubilerskiej

  Drukuj
 

Warszawa, 30.11.2010r.OŚ-IV-UII-GHP-76242-151-30-10
ZAWIADOMIENIEZgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa, zawiadamiam, że postanowieniem Nr 297/OŚ/2010 z dnia 16.11.2010r., znak: OŚ-IV-UII-GHP-76242-151-27-10 odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowego i 4 budynków technicznych – serwerowni, w ramach projektu CI ATM, na dz. ew. nr 29/5, 29/6, 29/7, 29/8 obręb 3-05-29, przy ul. Jubilerskiej w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy.
Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznawać się z ww. postanowieniem w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, w poniedziałki, środy i piątki w godz. 8.00 - 16.00.

z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Magdalena Sieradzka

 
 
Wprowadził Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 01-12-2010
Aktualizujący Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 01-12-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 01-12-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-12-2010
Liczba odwiedzin: 693
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe