Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa budynku biurowego przy ul. Jubilerskiej

Budowa budynku biurowego przy ul. Jubilerskiej

  Drukuj
 

Warszawa, 27.10.2010r.OŚ-IV-UII-GHP-76242-151-24-10ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadamiam, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowego i 4 budynków technicznych –serwerowni w ramach projektu CI ATM, na działkach ew. nr: 29/5, 29/6, 29/7, 29/8 obręb 3-05-29, przy ul. Jubilerskiej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem z dnia 28.09.2010r., znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-MB-6614-1528/10,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie pismem z dnia 06.09.2010r., znak: ZNS-7121/150/2010/MŚ, podtrzymanym pismem z dnia 15.10.2010r., znak: ZNS-7121/150-1/2010/MŚ, wyrazili opinie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki, środy i piątki w godz. 08.00 – 16.00.z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Magdalena Sieradzka

 
 
Wprowadził Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 02-11-2010
Aktualizujący Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 02-11-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 05-11-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-11-2010
Liczba odwiedzin: 601
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe