Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa b. mieszkalnych przy ul. Dereniowej i Warchałowskiego.

Budowa b. mieszkalnych przy ul. Dereniowej i Warchałowskiego.

  Drukuj
 

Warszawa, 07.10.2010r.


OŚ-IV-UI-SKI-76242-148-13-10


Ecotech Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 31
05-092 ŁomiankiW związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie z dnia 30.09.2010r., znak: ZNS-7121/179-1/2010/MA, dotyczącym przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą obejmującego działki ew. nr: 10/9, 10/13, 10/19, 10/26, 10/31, 10/48, 12, 25, 26, 27 z obrębu 1-10-22 oraz działkę ew. nr 21/3 z obrębu 1-10-21 (dla infrastruktury) położonych przy ul. Dereniowej i Warchałowskiego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy wzywa w trybie art. 50 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, w zakresie zagadnień zawartych w ww. piśmie.
Stosownie do art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) uzupełnioną kartę informacyjną należy złożyć w trzech egzemplarzach wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych.
W przypadku nieuzupełnienia wniosku w terminie trzydziestu dni, od daty otrzymania niniejszego pisma, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały. Brak uzupełnienia może stanowić przesłankę do odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


z up. Prezydenta
Naczelnik
Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych i Ochrony Powietrza Atmosferycznego

/------/
Jacek Lolo

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 08-10-2010
Aktualizujący Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 08-10-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 14-10-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-10-2010
Liczba odwiedzin: 670
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe