Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa centrum handlowo-rekreacyjnego w Dz. Białołęka

Budowa centrum handlowo-rekreacyjnego w Dz. Białołęka

  Drukuj
 

Warszawa,11.10.2010r.


OŚ-IV-UII-AOR-76242-14-50-09


APAR-PROJEKT Sp. z o. o.
Tadeusz Szumielewicz i Partnerzy
ul. Konwiktorska 9
00-216 WarszawaW związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie z dnia 5.10.2010r., znak: ZNS-7132/29-1/2010/MŚ, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy wzywa w trybie art. 50 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego do uzupełnienia przedłożonego wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum handlowo-rekreacyjnego z zagospodarowaniem terenu w postaci dróg, chodników, zieleni, małej architektury wraz z infrastrukturą techniczną obsługującą planowany obiekt na działkach ew. nr 1/2 obręb 4-04-13 oraz na części działki ew. nr 2/1 obręb 4-04-13 przy ul. Modlińskiej, Sąsiedzkiej i Podróżniczej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, o trzy egzemplarze raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, spełniającego wymogi art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), dostosowanego do wymogów zawartych w ww. piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie.
W związku z powyższym, tut. Biuro przekazuje kserokopię pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie z dnia 5.10.2010r., znak: ZNS-7132/29-1/2010/MŚ.
W przypadku nieuzupełnienia wniosku w terminie czternastu dni, od daty otrzymania niniejszego pisma, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały. Brak uzupełnienia może stanowić przesłankę do odmowy wydania decyzji środowiskowej.
z up. Prezydenta
Naczelnik
Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych i Ochrony Powietrza Atmosferycznego

/------/
Jacek Lolo

 
 
Wprowadził Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 13-10-2010
Aktualizujący Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 13-10-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 14-10-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-10-2010
Liczba odwiedzin: 701
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe