Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Czerniakowskiej.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Czerniakowskiej.

  Drukuj
 

Warszawa, 24.09.2010r.


OŚ-IV-UII-MRA-76242-133-30-10


ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że Prezydent m.st. Warszawy postanowieniem Nr 244/OŚ/2010 z dnia 22 września 2010 r., znak: OŚ-IV-UII-MRA-76242-133-28-10, stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z usługowym parterem, wyposażonego w parking podziemny, z towarzyszącymi układami dojazdowym i parkingowym oraz towarzyszącymi sieciami inżynieryjnymi (wodno – kanalizacyjną, ciepłowniczą, elektryczną i gazową), na dz. ew. nr 14/11, 14/12 (obręb 5-06-06), przy ul. Czerniakowskiej, przedłużenie ul. Szarej, przedłużenie ul. Koźmińskiej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj.: 8.00 -16.00.


z up. Prezydenta
Naczelnik
Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych i Ochrony Powietrza Atmosferycznego

/------/
Jacek Lolo

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 24-09-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 24-09-2010
Zatwierdzający Lisicki Paweł (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 24-09-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 27-09-2010
Liczba odwiedzin: 637
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe