Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa budynku mieszkalnego przy ul.Czerniakowskiej, przedłużenie ul.Szarej i Koźmińskiej.

Budowa budynku mieszkalnego przy ul.Czerniakowskiej, przedłużenie ul.Szarej i Koźmińskiej.

  Drukuj
 

Warszawa, 14.09.2010 r.


OS-IV-UII-MRA-76242-133-22-10


ZAWIADOMIENIEZgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że:
-Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2010 r., znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-EW-6614-1440/10,
-Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie pismem z dnia 2 września 2010 r., znak: ZNS/7121/140/2010/MA,
wydali opinię, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z usługowym parterem, wyposażonego w parking podziemny, z towarzyszącymi układami dojazdowym i parkingowym oraz towarzyszącymi sieciami inżynieryjnymi (wodno – kanalizacyjną, ciepłowniczą, elektryczną i gazową), na dz. ew. nr 14/11, 14/12(obręb 5-06-06), przy ul. Czerniakowskiej, przedłużenie ul. Szarej, przedłużenie ul. Koźmińskiej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, w poniedziałki, środy i piątki, w godzinach pracy Urzędu tj: 8.00-16.00.


z up. Prezydenta
Naczelnik
Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych i Ochrony Powietrza Atmosferycznego

/------/
Jacek Lolo

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 14-09-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 14-09-2010
Zatwierdzający Sienkiewicz Grażyna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 16-09-2010
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-09-2010
Liczba odwiedzin: 607
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe