Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa budynku wielorodzinnego przy ul.Rozbrat.

Budowa budynku wielorodzinnego przy ul.Rozbrat.

  Drukuj
 

Warszawa, 03.08.2010 r.


OS-IV-MRA-76242-132-8-10


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
ul.Sienkiewicza 3
00-015 WarszawaZgodnie z:
-art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
-§ 3 ust. 1 pkt 53 oraz § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy zwraca się z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z usługowym parterem, wyposażonego w parking podziemny, z towarzyszącymi układami dojazdowym i parkingowym oraz towarzyszącymi sieciami inżynieryjnymi (wodno – kanalizacyjną, ciepłowniczą, elektryczną i gazową), na dz. ew. nr 14/9, 14/10, 14/11 (obręb 5-06-06), przy ul. Rozbrat, ul. Szarej, przedłużenie ul. Koźmińskiej j w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.
Zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tut. Biuro przedkłada:
-wniosek Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożony w dniu 8 lipca 2010r.,
-kartę informacyjną przedsięwzięcia,oraz informuje, iż teren, na którym planowana jest realizacja ww. przedsięwzięcia, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Ponadto informujemy, iż biorąc pod uwagę inne przedsięwzięcie planowane na danym terenie, tj. budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z usługowym parterem, wyposażonego w parking podziemny, z towarzyszącymi układami dojazdowym i parkingowym oraz towarzyszącymi sieciami inżynieryjnymi (wodno – kanalizacyjną, ciepłowniczą, elektryczną i gazową), na dz. ew. nr 14/9, 14/10, 14/11 (obręb 5-06-06), przy ul. Rozbrat, ul. Szarej, przedłużenie ul. Koźmińskiej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, wg którego parametry tego samego rodzaju, charakteryzujące skalę przedsięwzięcia i odnoszące się do przedsięwzięć tego samego rodzaju położonych na terenie jednego zakładu lub obiektu, istniejących i planowanych, sumuje się, dla ww. inwestycji prowadzone jest postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
O zaliczeniu przedmiotowej inwestycji do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust 1 pkt 53 oraz § 4 ww. rozporządzenia, decyduje łączna liczba miejsc postojowych dla samochodów osobowych planowanych na danym terenie, która w sumie wyniesie powyżej 300.
Jednocześnie informujemy, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20. W związku z tym w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 Kpa.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Magdalena Toczydłowska

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 03-08-2010
Aktualizujący Paulina Jabłońska 03-08-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 04-08-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 04-08-2010
Liczba odwiedzin: 615
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe