Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Rozbrat.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Rozbrat.

  Drukuj
 

Warszawa, 03.08.2010 r.


OS-IV-MRA-76242-132-10-10


ZAWIADOMIENIEStosownie do art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późń. zm.) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z usługowym parterem, wyposażonego w parking podziemny, z towarzyszącymi układami dojazdowym i parkingowym oraz towarzyszącymi sieciami inżynieryjnymi (wodno – kanalizacyjną, ciepłowniczą, elektryczną i gazową), na dz. ew. nr 14/9, 14/10, 14/11 (obręb 5-06-06), przy ul. Rozbrat, ul. Szarej, przedłużenie ul. Koźmińskiej, przedłużenie ul. Koźmińskiej w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, nie jest możliwe w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ww. ustawy, z uwagi na konieczność uzyskania opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.
W związku z powyższym podjęcie dalszych czynności administracyjnych nastąpi niezwłocznie, po uzyskaniu opinii ww. organów.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Magdalena Toczydłowska

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 03-08-2010
Aktualizujący Paulina Jabłońska 03-08-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 04-08-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 04-08-2010
Liczba odwiedzin: 673
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe