Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa sieci ciepłowniczej dla potrzeb zasilania w ciepło obszaru objętego ulicami Filtrową, Raszyńską, Wawelską

Budowa sieci ciepłowniczej dla potrzeb zasilania w ciepło obszaru objętego ulicami Filtrową, Raszyńską, Wawelską

  Drukuj
 

Warszawa, 10.12.2010r.
UD.V.WOŚ-ABU-76242-13-2-10
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 oraz 61 § 4 Kpa Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ochota Urzędu m. st. Warszawy zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek Pana Stanisława Korkosza z biura Techniczno – Handlowego Ciepłownictwa Wodociągów i Kanalizacji „CEWOK” Spółka z o.o., działającego na podstawie pełnomocnictwa Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Warszawie, z dnia 03.12.2010 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci ciepłowniczej z komory N-25/L-10 o średnicy 2xDN150÷65 w technologii preizolowanej wraz z kanalizacją teletechniczną dla potrzeb zasilania w ciepło obszaru objętego ulicami Filtrową, Raszyńską, Wawelską na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy na działkach ew. nr 21/1, 22, 23, 24, 26, 68, 31, 87 w obrębie 2-01-05.
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ochota Urzędu m.st. Warszawy, ul. Radomska 13/21, 2 piętro, pok. 206,tel. 22 824-30-12, w godzinach pracy Urzędu tj.: od poniedziałku – do piątku w godz. 8.00 – 16.00.
Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 36 K.p.a. załatwienie wniosku Pana Stanisława Korkosza z biura Techniczno – Handlowego Ciepłownictwa Wodociągów i Kanalizacji „CEWOK” Spółka z o.o., działającego na podstawie pełnomocnictwa Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Warszawie w powyższej sprawie nie jest możliwe w terminie określonym w Kpa, z uwagi na szczególnie skomplikowaną procedurę wydawania decyzji środowiskowej oraz konieczność uzyskania opinii oraz uzgodnienia z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w m. st. Warszawie.

z up. Prezydenta
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ochota

/------/
Katarzyna Niekrasz-Śwital

 
 
Wprowadził Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 14-12-2010
Aktualizujący Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 14-12-2010
Zatwierdzający Lisicki Paweł (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 27-12-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 27-12-2010
Liczba odwiedzin: 613
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe