Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa sieci ciepłowniczej przy ul.Gibalskiego, Karolkowa, Barona

Budowa sieci ciepłowniczej przy ul.Gibalskiego, Karolkowa, Barona

  Drukuj
 

Warszawa, 26.01.2010r.


UD-XVII-WOŚ-MGO-76242-1-3-10


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w m. st. Warszawie
ul. Kochanowskiego 21
01-864 WarszawaZgodnie z:
- art. 77 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
- § 3 ust. 1 pkt 34 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zwraca się z prośbą o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie w związku z likwidacją węzła grupowego w budynku przy ul. Karolkowa 80/82, odcinków sieci ciepłwoniczej preizolowanej, studzienek z preizolowanymi zaworami odcinającymi oraz węzłów cieplnych, indywidualnych w budynkach Karolkowa 80/82, Gibalskiego 10 i 11 zlokalizowanych na działkach nr ew. 50, 81, 82, 85, 96 w obrębie 6-03-13 przy ul. Gibalskiego, Karolkowa, Barona w zakresie budowy sieci ciepłowniczej w Dzielnicy Wola w Warszawie.
Pismem znak: UD-XVII-WOŚ-MGO-76242-1-1-10 z dnia 20.01.2010r inwestor został poinformowany, iż złożony przez niego wniosek zostanie rozpatrzony tylko w zakresie dot. budowy sieci ciepłowniczej.
Ponadto informuję, iż dla terenu na którym będzie budowywana sieć ciepłownicza nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.


z up. Prezydenta
Naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska
dla Dzielnicy Wola

/------/
Jadwiga Dorota Duska

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 27-01-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 27-01-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 28-01-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 29-01-2010
Liczba odwiedzin: 692
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe