Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Realizacja parkingów samochodowych przy Al. Tysiąclecia, ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego, ul. T. Bora-Komorowskiego.

Realizacja parkingów samochodowych przy Al. Tysiąclecia, ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego, ul. T. Bora-Komorowskiego.

  Drukuj
 

Warszawa, 1.03.2010r.


OŚ-IV-AOR-76242-12-28-09


ZAWIADOMIENIE

Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji garaży lub parkingów samochodowych dla nie mniej niż 300 samochodów osobowych w ramach budowy zespołu budynków wielorodzinnych z usługami w parterach, garażami podziemnymi, pełną infrastrukturą techniczną i dojazdami na działkach ew. nr 1/8, 1/22, 2/2, 2/9, 3/1, części dz. ew. nr 1/24 i 3/2 obręb 3-06-04 przy Al. Tysiąclecia, ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego, ul. T. Bora-Komorowskiego w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy.
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. 8.00 – 16.00, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Jacek Lolo

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 04-03-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 04-03-2010
Zatwierdzający Lisicki Paweł (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 11-03-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-03-2010
Liczba odwiedzin: 710
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe