Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy Al.Tysiąclecia,ul.J.Nowaka-Jeziorańskiego, ul.T.Bora-Komorowskiego.

Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy Al.Tysiąclecia,ul.J.Nowaka-Jeziorańskiego, ul.T.Bora-Komorowskiego.

  Drukuj
 

Warszawa, 01.03.2010r.


OŚ-IV-AOR-76242-12-27-09


ZAWIADOMIENIEZgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że:
-Prezydent m.st. Warszawy postanowieniem Nr 42/OŚ/2010 z dnia 01.03.2010r., znak: OŚ-IV-AOR-76242-12-27-09,
odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na realizacji garaży lub parkingów samochodowych dla nie mniej niż 300 samochodów osobowych w ramach budowy zespołu budynków wielorodzinnych z usługami w parterach, garażami podziemnymi, pełną infrastrukturą techniczną i dojazdami na działkach ew. nr 1/8, 1/22, 2/2, 2/9, 3/1, części dz. ew. nr 1/24 i 3/2 obręb 3-06-04 przy Al. Tysiąclecia, ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego, ul. T. Bora-Komorowskiego w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy.
Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznawać się z ww. postanowieniem w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.


z up. Prezydenta
p.o.Naczelnika
Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych i Ochrony Powietrza Atmosferycznego

/------/
Jacek Lolo

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 17-03-2010
Aktualizujący Paulina Jabłońska 17-03-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 18-03-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-03-2010
Liczba odwiedzin: 707
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe