Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy Al.Tysiąclecia,ul.J.Nowaka-Jeziorańskiego,ul.T.Bora-Komorowskiego

Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy Al.Tysiąclecia,ul.J.Nowaka-Jeziorańskiego,ul.T.Bora-Komorowskiego

  Drukuj
 

Warszawa, 6.01.2010r.


OŚ-IV-AOR-76242-12-11-09


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowaniaStosownie do art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków wielorodzinnych z usługami w parterach, garażami podziemnymi, pełną infrastrukturą techniczną i dojazdami na działkach ew. nr 1/8, 1/22, 2/2, 2/9, 3/1, części 1/24 i 3/2 obręb 3-06-04 przy Al. Tysiąclecia, ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego, ul. T. Bora-Komorowskiego w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, nie jest możliwe w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ww. ustawy, z uwagi na konieczność uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie.
W związku z powyższym podjęcie dalszych czynności administracyjnych nastąpi niezwłocznie, po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 07-01-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 07-01-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 07-01-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 07-01-2010
Liczba odwiedzin: 757
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe