Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Poszerzenie ulic Wybrzeże Szczecińskie i Wybrzeże Helskie.

Poszerzenie ulic Wybrzeże Szczecińskie i Wybrzeże Helskie.

  Drukuj
 

Warszawa, 10.09.2010r.


OS-IV-UII-SYP-76242-120-29-10


ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na poszerzeniu ulic Wybrzeże Szczecińskie i Wybrzeże Helskie w Warszawie na odcinku od rejonu ulicy Okrzei do rejonu ulicy Starzyńskiego na dz. ew. nr 2, 4, obręb 4-15-01, dz. ew. nr 6, 16, obręb 4-15-02, dz. ew. nr 1, 2, 3, 30, 47, 72/2, 72/3, 105/4, 106, 107, obręb 4-15-04, dz. ew. nr 1/2, 5, obręb 4-15-05, dz. ew. nr 1, obręb 4-15-08 w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy.
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 415, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. 8.00 -16.00, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.


z up. Prezydenta
Naczelnik
Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych i Ochrony Powietrza Atmosferycznego

/------/
Jacek Lolo

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 13-09-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 13-09-2010
Zatwierdzający Sienkiewicz Grażyna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 16-09-2010
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-09-2010
Liczba odwiedzin: 693
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe