Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. J. Kazimierza

Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. J. Kazimierza

  Drukuj
 

Warszawa, 01.10.2010r.OŚ-IV-UI-SPA-76242-118-18-10ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi, zagospodarowaniem terenu wraz z chodnikami, dojazdami i wjazdami a także infrastrukturą zewnętrzną, przy ul. Jana Kazimierza 49 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem z dnia 10 września 2010r., znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-AK-6614-1527/10,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie pismem z dnia 24 września 2010r., znak: ZNS-7121/158/2010/KK,
wyrazili opinie, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki, środy i piątki w godz. 08.00 – 16.00.z up. Prezydenta
Naczelnik
Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych i Ochrony Powietrza Atmosferycznego

/------/
Jacek Lolo

 
 
Wprowadził Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 06-10-2010
Aktualizujący Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 06-10-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 08-10-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-10-2010
Liczba odwiedzin: 684
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe