Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa zespołu mieszkaniowo–biurowo–komercyjnego „Nowe Powiśle" na terenie dawnej EC Powiśle.

Budowa zespołu mieszkaniowo–biurowo–komercyjnego „Nowe Powiśle" na terenie dawnej EC Powiśle.

  Drukuj
 

Warszawa, 15.07.2010r.


OŚ-IV-SPA-76242-117-8-10


Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Warszawie
ul. Sienkiewicza 3
00-015 WarszawaZgodnie z:
- art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
- § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b i pkt 53 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),
Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zwraca się z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu mieszkaniowo – biurowo – komercyjnego „Nowe Powiśle” na terenie dawnej Elektrociepłowni Powiśle, położonego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tut. Biuro przedkłada:
- wniosek Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożony w dniu 15.06.2010r., uzupełniony w dniu 9.07.2010r.,
- kartę informacyjną przedsięwzięcia,
oraz informuje, iż teren, na którym planowana jest realizacja ww. przedsięwzięcia, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Jednocześnie informujemy, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20. W związku z tym w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 Kpa.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 16-07-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 16-07-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 16-07-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-07-2010
Liczba odwiedzin: 659
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe