Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa budynków biurowych i mieszkalnych wielorodzinnych w Dz.Ursynów.

Budowa budynków biurowych i mieszkalnych wielorodzinnych w Dz.Ursynów.

  Drukuj
 

Warszawa, 19.03.2010r.


OŚ-IV-SKI-76242-1-12-10


Ecotech Polska
ul. Warszawska 31
05-092 ŁomiankiDotyczy: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków biurowych i mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy i obejmującego działki ew. nr: 10/9, 10/13, 10/19, 10/26, 10/31, 10/48, 12, 25, 26 obręb 1-10-22 oraz działkę ew. nr 21/3 obręb 1-10-21.

W związku z powołaniem się w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, dołączonej do ww. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na badania wykonane w 2007r. przez firmę „Geotechnika bis” pod kątem warunków hydrogeologicznych, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy wzywa w trybie art. 50 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, o wskazanie lokalizacji wykonanych otworów badawczych, opis warstw geotechnicznych, opis warunków hydrogeologicznych (głębokość zwierciadła wód podziemnych, charakterystykę warstw/warstwy wodonośnych) wraz z przedstawieniem graficznym powyższych informacji – przekroje geologiczne. Karta informacyjna przedsięwzięcia w chwili obecnej zawiera niejasne informacje dotyczące warunków hydrogeologicznych znajdujących się w rejonie planowanej inwestycji.
Stosownie do art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) uzupełnioną kartę informacyjną należy złożyć w trzech egzemplarzach wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych.
W przypadku nieuzupełnienia wniosku w terminie czternastu dni, od daty otrzymania niniejszego pisma, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały. Brak uzupełnienia może stanowić przesłankę do odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W związku z powyższym tut. Biuro zwraca dołączoną do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach kartę informacyjną planowanego przedsięwzięcia wraz z wyjaśnieniami tj. inwentaryzacją drzew i krzewów, analizą oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na powietrze, analizą oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko akustyczne, opinią geotechniczną celem uzupełnienia.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 22-04-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 22-04-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 26-04-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-04-2010
Liczba odwiedzin: 686
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe