Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa budynków biurowych i mieszkalnych wielorodzinnych w Dz.Ursynów.

Budowa budynków biurowych i mieszkalnych wielorodzinnych w Dz.Ursynów.

  Drukuj
 

Warszawa, 19.03.2010r.


OŚ-IV-SKI-76242-1-11-10


ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków biurowych i mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy i obejmującego działki ew. nr: 10/9, 10/13, 10/19, 10/26, 10/31, 10/48, 12, 25, 26 obręb 1-10-22 oraz działkę ew. nr 21/3 obręb 1-10-21 nie jest możliwe w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ww. ustawy, z uwagi na konieczność uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie.
W związku z powyższym podjęcie dalszych czynności administracyjnych nastąpi niezwłocznie, po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 22-04-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 22-04-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 26-04-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-04-2010
Liczba odwiedzin: 661
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe