Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Rewitalizacja Placu Szembeka w Dzielnicy Praga Południe

Rewitalizacja Placu Szembeka w Dzielnicy Praga Południe

  Drukuj
 

Warszawa, 25.06.2010r.OS-IV-SYP-76242-110-9-10ZAWIADOMIENIEStosownie do art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późń. zm.) dla przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji Placu Szembeka przy ul. Grochowskiej, Chłopickiego, Kordeckiego, Ks. J. Sztuki, Zaliwskiego, Osowskiej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, nie jest możliwe w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ww. ustawy, z uwagi na konieczność uzyskania opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.
W związku z powyższym podjęcie dalszych czynności administracyjnych nastąpi niezwłocznie, po uzyskaniu opinii ww. organów.
z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Magdalena Toczydłowska

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 29-11-2010
Aktualizujący Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 29-11-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 29-11-2010
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 29-11-2010
Liczba odwiedzin: 555
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe