Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Rewitalizacja Placu Szembeka w Dzielnicy Praga Południe

Rewitalizacja Placu Szembeka w Dzielnicy Praga Południe

  Drukuj
 

Warszawa, 25.06.2010r.
OS-IV-SYP-76242-110-8-10
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowaniaZgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek miasta stołecznego Warszawy złożony w dniu 31.05.2010 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji Placu Szembeka przy ul. Grochowskiej, Chłopickiego, Kordeckiego, Ks. J. Sztuki, Zaliwskiego, Osowskiej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznawać się z wnioskiem Inwestora oraz „Kartą informacyjną przedsięwzięcia” oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 415, w poniedziałki, środy i piątki w godzinach pracy Urzędu tj. 8.00 - 16.00.
z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Magdalena Toczydłowska

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 29-11-2010
Aktualizujący Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 29-11-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 29-11-2010
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 29-11-2010
Liczba odwiedzin: 628
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe