Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa Zespołu Zabudowy Wielofunkcyjnej „Marina Mokotów 2".

Budowa Zespołu Zabudowy Wielofunkcyjnej „Marina Mokotów 2".

  Drukuj
 

Warszawa, 12.01.2010r.


OŚ-IV-SKI-76242-10-6-09


ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Zabudowy Wielofunkcyjnej „Marina Mokotów 2” w rejonie ulic Racławickiej i Żwirki i Wigury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy nie jest możliwe w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ww. ustawy, z uwagi na konieczność uzyskania opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.
W związku z powyższym podjęcie dalszych czynności administracyjnych nastąpi niezwłocznie, po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 14-01-2010
Aktualizujący Paulina Jabłońska 14-01-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 14-01-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-01-2010
Liczba odwiedzin: 782
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe